12, జనవరి 2021, మంగళవారం

కార్ల్ మార్క్స్ కాపిటల్ లో ఏం చెప్పాడు- Soft copy

 'కార్ల్ మార్క్స్ కాపిటల్ లో ఏం చెప్పాడు' - ఈ పుస్తకాన్ని విరసం ప్రచురించింది. జనవరి 12,13 తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో జరిగిన 50 ఏళ్ళ మహాసభల్లో చెంచయ్యగారు ఆవిష్కరించారు.ఆ తర్వాత కొద్దికాలానికే లాక్ డౌన్ మొదలయ్యింది. షాపులు మూసేశారు. దూర ప్రాంతాల్లో పుస్తకలు తేలిగ్గా దొరకవు. పైగా ఈతరం వాళ్ళు చాలామంది కంప్యూటర్లలో చదవుతున్నారు. కొందరు స్మార్ట్ ఫోన్లలో కూడా చదవడానికి అలవాటుపడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, సాఫ్ట్ కాపీని ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ లింక్ ల ద్వారా అందుకోండి.


http://virasam.org/article.php?page=1396

https://drive.google.com/open?id=1RVzbCA4AuHDvE1y6pLO0XqGs7VjgSVAQ

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి